array(6) {
 [0]=>
 array(4) {
  ["image"]=>
  array(24) {
   ["ID"]=>
   int(16856)
   ["id"]=>
   int(16856)
   ["title"]=>
   string(36) "9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062"
   ["filename"]=>
   string(41) "9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062.jpeg"
   ["filesize"]=>
   int(203401)
   ["url"]=>
   string(86) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062.jpeg"
   ["link"]=>
   string(88) "http://21gmag.com/andy-lau-my-love-world-tour-2018/9f8dd818-6a1b-4212-9ec7-967304257062/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "3"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(36) "9f8dd818-6a1b-4212-9ec7-967304257062"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(16845)
   ["date"]=>
   string(19) "2018-12-28 20:43:15"
   ["modified"]=>
   string(19) "2018-12-28 20:57:48"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(10) "image/jpeg"
   ["type"]=>
   string(5) "image"
   ["subtype"]=>
   string(4) "jpeg"
   ["icon"]=>
   string(54) "http://21gmag.com/wp-includes/images/media/default.png"
   ["width"]=>
   int(1063)
   ["height"]=>
   int(709)
   ["sizes"]=>
   array(15) {
    ["thumbnail"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062-150x150.jpeg"
    ["thumbnail-width"]=>
    int(150)
    ["thumbnail-height"]=>
    int(150)
    ["medium"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062-300x200.jpeg"
    ["medium-width"]=>
    int(300)
    ["medium-height"]=>
    int(200)
    ["medium_large"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062-768x512.jpeg"
    ["medium_large-width"]=>
    int(640)
    ["medium_large-height"]=>
    int(427)
    ["large"]=>
    string(95) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062-1024x683.jpeg"
    ["large-width"]=>
    int(640)
    ["large-height"]=>
    int(427)
    ["alm-thumbnail"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062-150x150.jpeg"
    ["alm-thumbnail-width"]=>
    int(150)
    ["alm-thumbnail-height"]=>
    int(150)
   }
  }
  ["link"]=>
  string(51) "http://21gmag.com/andy-lau-my-love-world-tour-2018/"
  ["title"]=>
  string(43) "刘德华 或许变的是时代不是华仔"
  ["caption"]=>
  string(129) "时代会变,世界会变,香港已变。一场演唱会,不过稍稍透露了现实。也许不变的,反而只有他。"
 }
 [1]=>
 array(4) {
  ["image"]=>
  array(24) {
   ["ID"]=>
   int(16791)
   ["id"]=>
   int(16791)
   ["title"]=>
   string(36) "33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4"
   ["filename"]=>
   string(41) "33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4.jpeg"
   ["filesize"]=>
   int(1412574)
   ["url"]=>
   string(86) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4.jpeg"
   ["link"]=>
   string(63) "http://21gmag.com/aquaman/33538fee-fcc4-4645-962f-2cd9d409d5e4/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "6"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(36) "33538fee-fcc4-4645-962f-2cd9d409d5e4"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(16786)
   ["date"]=>
   string(19) "2018-12-20 15:41:49"
   ["modified"]=>
   string(19) "2018-12-20 15:41:49"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(10) "image/jpeg"
   ["type"]=>
   string(5) "image"
   ["subtype"]=>
   string(4) "jpeg"
   ["icon"]=>
   string(54) "http://21gmag.com/wp-includes/images/media/default.png"
   ["width"]=>
   int(2954)
   ["height"]=>
   int(2101)
   ["sizes"]=>
   array(15) {
    ["thumbnail"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4-150x150.jpeg"
    ["thumbnail-width"]=>
    int(150)
    ["thumbnail-height"]=>
    int(150)
    ["medium"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4-300x213.jpeg"
    ["medium-width"]=>
    int(300)
    ["medium-height"]=>
    int(213)
    ["medium_large"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4-768x546.jpeg"
    ["medium_large-width"]=>
    int(640)
    ["medium_large-height"]=>
    int(455)
    ["large"]=>
    string(95) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4-1024x728.jpeg"
    ["large-width"]=>
    int(640)
    ["large-height"]=>
    int(455)
    ["alm-thumbnail"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4-150x150.jpeg"
    ["alm-thumbnail-width"]=>
    int(150)
    ["alm-thumbnail-height"]=>
    int(150)
   }
  }
  ["link"]=>
  string(26) "http://21gmag.com/aquaman/"
  ["title"]=>
  string(34) "《Aquaman》半人半鱼的困惑"
  ["caption"]=>
  string(206) "什么比王者更为伟大?英雄。王者为国之存亡而战,英雄为所有人。如此言之凿凿。
等一等,所有人(everyone)?指的…只是…(该死的)人类吗?啧啧啧。" } [2]=> array(4) { ["image"]=> array(24) { ["ID"]=> int(16634) ["id"]=> int(16634) ["title"]=> string(20) "Intimate strangers 4" ["filename"]=> string(40) "547FAECF-8A4D-4B4D-951C-11836D7DEC00.png" ["filesize"]=> int(665019) ["url"]=> string(85) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/547FAECF-8A4D-4B4D-951C-11836D7DEC00.png" ["link"]=> string(62) "http://21gmag.com/home/547faecf-8a4d-4b4d-951c-11836d7dec00-2/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "3" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(38) "547faecf-8a4d-4b4d-951c-11836d7dec00-2" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(6) ["date"]=> string(19) "2018-11-27 18:09:00" ["modified"]=> string(19) "2018-11-29 08:42:17" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(9) "image/png" ["type"]=> string(5) "image" ["subtype"]=> string(3) "png" ["icon"]=> string(54) "http://21gmag.com/wp-includes/images/media/default.png" ["width"]=> int(802) ["height"]=> int(499) ["sizes"]=> array(15) { ["thumbnail"]=> string(93) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/547FAECF-8A4D-4B4D-951C-11836D7DEC00-150x150.png" ["thumbnail-width"]=> int(150) ["thumbnail-height"]=> int(150) ["medium"]=> string(93) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/547FAECF-8A4D-4B4D-951C-11836D7DEC00-300x187.png" ["medium-width"]=> int(300) ["medium-height"]=> int(187) ["medium_large"]=> string(93) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/547FAECF-8A4D-4B4D-951C-11836D7DEC00-768x478.png" ["medium_large-width"]=> int(640) ["medium_large-height"]=> int(398) ["large"]=> string(85) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/547FAECF-8A4D-4B4D-951C-11836D7DEC00.png" ["large-width"]=> int(640) ["large-height"]=> int(398) ["alm-thumbnail"]=> string(93) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/547FAECF-8A4D-4B4D-951C-11836D7DEC00-150x150.png" ["alm-thumbnail-width"]=> int(150) ["alm-thumbnail-height"]=> int(150) } } ["link"]=> string(37) "http://21gmag.com/intimate-strangers/" ["title"]=> string(57) "《亲密陌生人》当我们同在一起其快乐无比" ["caption"]=> string(138) "相同的故事,无论以何种语言呈现,无论看过多少遍,仍觉惊心。警世寓言一则,你我从来经不起试炼。" } [3]=> array(4) { ["image"]=> array(24) { ["ID"]=> int(16569) ["id"]=> int(16569) ["title"]=> string(15) "Golden horse 12" ["filename"]=> string(41) "AC850BCB-2C66-4B54-B5C3-76B08BD02DFB.jpeg" ["filesize"]=> int(332035) ["url"]=> string(86) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/AC850BCB-2C66-4B54-B5C3-76B08BD02DFB.jpeg" ["link"]=> string(73) "http://21gmag.com/golden-horse-2018/ac850bcb-2c66-4b54-b5c3-76b08bd02dfb/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "3" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(36) "ac850bcb-2c66-4b54-b5c3-76b08bd02dfb" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(16538) ["date"]=> string(19) "2018-11-17 19:21:53" ["modified"]=> string(19) "2018-11-17 19:22:11" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(10) "image/jpeg" ["type"]=> string(5) "image" ["subtype"]=> string(4) "jpeg" ["icon"]=> string(54) "http://21gmag.com/wp-includes/images/media/default.png" ["width"]=> int(2048) ["height"]=> int(1365) ["sizes"]=> array(15) { ["thumbnail"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/AC850BCB-2C66-4B54-B5C3-76B08BD02DFB-150x150.jpeg" ["thumbnail-width"]=> int(150) ["thumbnail-height"]=> int(150) ["medium"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/AC850BCB-2C66-4B54-B5C3-76B08BD02DFB-300x200.jpeg" ["medium-width"]=> int(300) ["medium-height"]=> int(200) ["medium_large"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/AC850BCB-2C66-4B54-B5C3-76B08BD02DFB-768x512.jpeg" ["medium_large-width"]=> int(640) ["medium_large-height"]=> int(427) ["large"]=> string(95) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/AC850BCB-2C66-4B54-B5C3-76B08BD02DFB-1024x683.jpeg" ["large-width"]=> int(640) ["large-height"]=> int(427) ["alm-thumbnail"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/AC850BCB-2C66-4B54-B5C3-76B08BD02DFB-150x150.jpeg" ["alm-thumbnail-width"]=> int(150) ["alm-thumbnail-height"]=> int(150) } } ["link"]=> string(36) "http://21gmag.com/golden-horse-2018/" ["title"]=> string(50) "还给电影一个纯粹 关于2018台湾金马奖" ["caption"]=> string(147) "华人影坛年度盛会,名导主导,星光更璀璨,以为不过例行公事风光奖励电影人,岂料竟逃不过政治风暴来袭。" } [4]=> array(4) { ["image"]=> array(24) { ["ID"]=> int(12604) ["id"]=> int(12604) ["title"]=> string(32) "Tsui Wah Signature Pork Chop Bun" ["filename"]=> string(27) "Signature-Pork-Chop-Bun.jpg" ["filesize"]=> int(300224) ["url"]=> string(72) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/07/Signature-Pork-Chop-Bun.jpg" ["link"]=> string(51) "http://21gmag.com/tsui-wah/signature-pork-chop-bun/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "5" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(23) "signature-pork-chop-bun" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(12596) ["date"]=> string(19) "2018-07-04 01:42:15" ["modified"]=> string(19) "2018-07-18 07:52:32" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(10) "image/jpeg" ["type"]=> string(5) "image" ["subtype"]=> string(4) "jpeg" ["icon"]=> string(54) "http://21gmag.com/wp-includes/images/media/default.png" ["width"]=> int(1579) ["height"]=> int(1184) ["sizes"]=> array(15) { ["thumbnail"]=> string(80) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/07/Signature-Pork-Chop-Bun-150x150.jpg" ["thumbnail-width"]=> int(150) ["thumbnail-height"]=> int(150) ["medium"]=> string(80) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/07/Signature-Pork-Chop-Bun-300x225.jpg" ["medium-width"]=> int(300) ["medium-height"]=> int(225) ["medium_large"]=> string(80) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/07/Signature-Pork-Chop-Bun-768x576.jpg" ["medium_large-width"]=> int(640) ["medium_large-height"]=> int(480) ["large"]=> string(81) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/07/Signature-Pork-Chop-Bun-1024x768.jpg" ["large-width"]=> int(640) ["large-height"]=> int(480) ["alm-thumbnail"]=> string(80) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/07/Signature-Pork-Chop-Bun-150x150.jpg" ["alm-thumbnail-width"]=> int(150) ["alm-thumbnail-height"]=> int(150) } } ["link"]=> string(27) "http://21gmag.com/tsui-wah/" ["title"]=> string(21) "饮杯茶,食个包" ["caption"]=> string(117) "厚多士、猪扒包、冻奶茶、奶油猪、咖喱羊仔扒……道地港式风味美食飘香。你饿了吗?" } [5]=> array(4) { ["image"]=> array(24) { ["ID"]=> int(12677) ["id"]=> int(12677) ["title"]=> string(36) "551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942" ["filename"]=> string(41) "551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942.jpeg" ["filesize"]=> int(669131) ["url"]=> string(86) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/06/551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942.jpeg" ["link"]=> string(91) "http://21gmag.com/5min-of-convenience-plastic-forever/551927d8-429c-474f-8154-9d699f540942/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "3" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(36) "551927d8-429c-474f-8154-9d699f540942" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(12490) ["date"]=> string(19) "2018-07-18 06:36:06" ["modified"]=> string(19) "2018-07-18 06:36:06" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(10) "image/jpeg" ["type"]=> string(5) "image" ["subtype"]=> string(4) "jpeg" ["icon"]=> string(54) "http://21gmag.com/wp-includes/images/media/default.png" ["width"]=> int(1240) ["height"]=> int(853) ["sizes"]=> array(15) { ["thumbnail"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/06/551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942-150x150.jpeg" ["thumbnail-width"]=> int(150) ["thumbnail-height"]=> int(150) ["medium"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/06/551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942-300x206.jpeg" ["medium-width"]=> int(300) ["medium-height"]=> int(206) ["medium_large"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/06/551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942-768x528.jpeg" ["medium_large-width"]=> int(640) ["medium_large-height"]=> int(440) ["large"]=> string(95) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/06/551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942-1024x704.jpeg" ["large-width"]=> int(640) ["large-height"]=> int(440) ["alm-thumbnail"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/06/551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942-150x150.jpeg" ["alm-thumbnail-width"]=> int(150) ["alm-thumbnail-height"]=> int(150) } } ["link"]=> string(54) "http://21gmag.com/5min-of-convenience-plastic-forever/" ["title"]=> string(45) "5分钟的沉重便利 我们的塑料生活" ["caption"]=> string(124) "天气酷热,以一杯冷饮解暑。5分钟内饮尽,身体舒畅了,可是手中却多出了一堆塑料垃圾⋯⋯" } }

新鲜 NEWS

观点 REVIEW

我们活在一个不再相信的年代,讲一个英雄的故事却一点也不英雄。人类第一次月球漫步,感觉太孤单。

Read More >>

鬼才导演童心未泯在定格动画里挥洒创意,被社会边缘化的小孩与狗绝望之中大无畏抗衡体制,世界总有希望。

Read More >>

私房 SPACE

不是懦弱不是无病呻吟不只是情绪化不会因为时间而自行治愈。心,病了。请你理解,更请你释出一点温柔。

Read More >>

我有着情意结的城市与我成长的城市,不一样了。我还是没法习惯,或者我不想习惯。

Read More >>